Kas ir vērtspapīri

Ir pieejamas vairākas vērtspapīru definīcijas, bet pēc savas būtības vērtspapīri ir privāttiesību dokumenti, ar kuriem tiek veiktas darbības finanšu tirgos un kuri norāda uz kāda uzņēmuma vai privātpersonas pienākumiem un tiesībām pret citu uzņēmumu vai privātpersonu.

Latvijā vērtspapīrus izlaiž apgrozībā jeb emitē uzņēmumi, pašvaldības, valsts un Latvijas Banka ar mērķi piesaistīt ārējos finanšu līdzekļus, savukārt vērtspapīrus pērk privātpersonas un uzņēmumi, kas vēlas palielināt savus brīvos līdzekļus. Vērtspapīru pirkšana un pārdošana notiek fondu biržā.

 • Akcijas ir vērtspapīri, kas atkarībā no akciju kategorijas sniedz tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē, saņemt dividendes jeb peļņas dalu, kas tiek izmaksāta vienu reizi gadā un likvidācijas kvotu, gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts.
 • Obligācijas ir vērtspapīri, kas to īpašniekam sniedz tiesības katru gadu, fiksētas procentu likmes apmērā saņemt garantētu ienākumu un pēc noteikta laika obligācijas nominālvērtību.
 • Vekseļi ir vērstpapīri, kuru izrakstītājs apņemas samaksāt noteiktu naudas summu, konkrētajai personai, iepriekš nosakot termiņu kurā notiks izmaksa.
 • Valsts parādzīmes ir valsts aizņēmums, kas tiek noformēts obligāciju vai valsts kases vekseļa formā, un ir paredzēts valsts budžeta deficīta segšanai.
 • Privatizācijas sertifikāti ir vērtspapīri kurus piešķīra, lai sniegtu iespēju valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem piedalīties valsts īpašumu privatizācijā.

Iegādāties vērtspapīrus ir laba iespēja ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus un likt tiem strādāt, lai gūt ienākumus.

Katram vērtspapīram ir savas priekšrocības:

 • Valsts parādzīmes tiek uzskatītas par drošāko naudas ieguldīšanas veidu, jo tās sedz ar visu valsts īpašumu.
 • Obligācijas nodrošina noteiktus, jau iepriekš zināmus procentus.
 • Akcijas var iegādāties ar dažādiem mērķiem.

Lūk daži mērķi kuriem var iegādāties akcijas:

 • Lai saņemtu dividendes. Dividendes ir tīrā peļņa, kuru akcionāru pilnsapulce nolemj izmaksāt proporcionāli akciju sabiedrības dalībniekiem piederošo daļu nominālvērtību summai.
 • Lai spekulētu ar akcijām. Spekulēt ar akcijām nozīmē tās pirkt un pārdot, spekulējot uz to tirgus vērtību.
 • Lai palielinātu ietekmi uzņēmumā. Lielāks akciju skaits nodrošina akcionāram vairāk balsu akcionāru sapulcē un iespēju pieņemt viņam izdevīgus lēmumus.

Kā redzat, vērtspapīri ir gana plaša joma, ar kuras palīdzību ir iespējams pelnīt, ja esat gatavi iesaistīties šajā procesā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.