Tag Archives: 2. pensiju līmenis

2. pensija

Lai nodrošinātu sev pārtikušas un kvalitatīvas vecumdienas, patīkamu mūža nogali darot lietas, kas sagādā prieku un patiešām patīk, vajadzētu apdomāt iespēju pievienoties kādam no 3. pensiju līmeņa fondiem un paralēli valsts nodrošinātajai pensijai ir jāveido privāto uzkrājumu vecumdienām. 2. pensiju līmenis ir noguldījums, kas paredzēts tieši Jūsu pensijas uzkrāšanai. Kāpēc nepieciešams pensiju 2. līmenis? Veco cilvēku skaits Latvijā krasi pieaug, un to dzīves ilgums krasi pieaug, tāpēc ļoti svarīgs ir jautājums, kā palielināt pensijas un nodrošināt pensionāru materiālo labklājību. Ja neieviestu pensiju 2. līmeni, tad pensiju pieaugumu varētu panākt ar nodokļu paaugstināšanu, vai ar līdzekļu atņemšanu citām nozarēm, kas atkal nebūtu labi Latvijas ekonomikas attīstībai un tautsaimniecībai. Šāda veida darbība iespējams samazinātu darbavietas un nespētu nodrošināt iedzīvotājus ar pietiekošiem ienākumiem. Latvijā otrais pensiju līmenis ir obligāts un visiem iedzīvotājiem, kas strādā oficiālā darbā, obligāti jāveic 2. pensiju līmeņa iemaksas. Cik lielas iemaksas pensiju 2. līmenī ir jāveic? Kopā ar pirmo un otru pensiju līmeni, Jūs ik mēnesi veicat 20% iemaksas no savas algas. Savukārt attiecība starp pirmo un otru pensiju līmeni ik gadu var būt mainīga.